درباره ما

شرکت دنیز سوفا در دو دهه فعالیت خود جلب رضایت مشتریان را هدف اصلی و افزایش کیفیت ،بهینه سازی و تنوع محصول را سرلوحه کار خود قرارداده است .این شرکت برای دستیابی به این مهم ، از تجهیز ات مدرن روز در تولید صنعتی ،مواد اولیه مرغوب ،طراحان خلاق و درنهایت عاملیت های فروش در سراسر کشور استفاده کنند.طراحان خلاق شرکت دنیز سوفا در تمامی مراحل ساخت با دقت کنترل و مطابق استانداردهای کیفی رو دنیا تولید میشوند و پس از آن کلیه قطعات با تکیه بر معیارهای دقیق کنترلی منظم و جامع زیر نظر مهندسان خبره مورد آزمایش قرارمیگرند و پس  از تایید نهایی ، بسته بندی و برای سفارش دهندگان در سراسر کشور ارسال میشوند.

سرویس مبلمان

شرکت دنیز سوفا در دو دهه فعالیت خود جلب رضایت مشتریان را هدف اصلی و افزایش کیفیت ،بهینه سازی و تنوع محصول را سرلوحه کار خود قرارداده است

سرویس غذاخوری

شرکت دنیز سوفا در دو دهه فعالیت خود جلب رضایت مشتریان را هدف اصلی و افزایش کیفیت ،بهینه سازی و تنوع محصول را سرلوحه کار خود قرارداده است

جلو مبلی و عسلی

شرکت دنیز سوفا در دو دهه فعالیت خود جلب رضایت مشتریان را هدف اصلی و افزایش کیفیت ،بهینه سازی و تنوع محصول را سرلوحه کار خود قرارداده است.

پروژه ها

با مبلمان لوکس دنیز سوفا جلوه های درخشان به خانه خود بدهید.

شارلوت

پالرمو

شارلوت