دنیز سوفا

آدرس :

تهران جاده ساوه   شهرک صنعتی نصیر آباد 

خیابان صبا  -پلاک s10

تلفن تماس :

02156393217

09120756144

ایمیل:

info@denizsofa.com

تهران جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر آباد  خیابان صبا  پلاک s10

فرم تماس